Magyar nyelv English language Akadálymentesített verzió

Címlap
strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/mafilm/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 61.

Adóvisszatérítés - A közvetett filmtámogatás

A közvetett filmtámogatási rendszer alapvető két jogi pillére a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (Mktv.) és az 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról  (Tao. tv). 8.§ 1) bekezdése d) pontja, a 3. számú melléklet B) pont 15. pontja, a 22. §, valamint a 24/A §.

A támogatást a támogató közvetlenül a filmelőállító/filmgyártó vállalkozásnak juttathatja, a Magyar Nemzeti Filmalap által kezelt letéti számlára utalhatja, vagy az adóhatóságon keresztül rendelkezhet a társasági adójának egy részéről.

Egy adott filmalkotás alapján maximum az Mktv. által meghatározott és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmiroda, mint mozgóképszakmai hatóság (Filmiroda) által igazolt közvetlen filmgyártási költség 25%-áig részesülhet közvetett támogatásban.

Az adókedvezmény-rendszer előnyei a filmelőállító/filmgyártó vállalkozások számára

A magyarországi filmelőállítók számára 25%-os többletforrás keletkezik, mivel a támogatás gyakorlatilag normatív, meg kell felelni az Mktv. által előírt kulturális tesztnek, illetve nem támogathatóak az Mktv. által nem filmalkotásnak definiált műfajok, valamint amelyek az Mktv. szerint VI-os kategóriába tartoznak. 

A hosszabb átfutású és nagyobb költségvetésű produkciók nem csak a produkciók befejezését követően kérhetik a támogatási igazolást, hanem negyedéves illetve havi elszámolást is kérhetnek a Filmirodától, ezzel a produkció finanszírozása jól tervezhetővé válik.

A külföldi, megrendelésre készülő filmalkotások esetében a 25%-os kedvezmény megtakarítást jelent, ez versenyképessé teszi a magyar filmipart az európai országokkal szemben.

Mind a megrendelésre, mind a nem megrendelésre készülő filmalkotások esetében érvényes, hogy a közvetlen filmgyártási költségek 20%-áig a produkcióhoz kapcsolódó külföldi költségek is elszámolhatóak a közvetett támogatás alapjául.  Több külföldi költség is elszámolható, ebben az esetben a közvetett támogatás a max. 25%-ról arányosan csökken.

A nem magyar előadóművészek és nem előadóművészek javadalmazásának 50%-a közvetlen magyar filmgyártási költségnek számít, akkor is, ha a javadalmazás költsége nem a filmelőállító/filmgyártó vállalkozás könyveiben merül fel, de a javadalmazásra eső személyi jövedelemadó Magyarországon került megfizetésre.  

Az adókedvezmény-rendszer előnyei a támogató gazdálkodó szervezetek  számára

A támogató szervezetek az alap támogatást a Tao. tv. alapján levonhatják az adójukból és nem minősül adóalap emelő tételnek. Miután ez a tétel  térítés nélküli eszköz átadás, a támogatás fejében a támogató nem fogadhat el ellentételezést (logo a filmben vagy a főcímben, stb.). Az adóról történő rendelkezés esetén a kedvezmény az adófolyószámlán jelenik meg. 

A támogatás szabályai:

A Tao. tv. 22.§-a alapján a támogató az általa a filmprodukciónak juttatott támogatási összegen felül  a támogatási összeg 9%-os adókulccsal szorzott összegének legalább 75%-át kiegészítő támogatásként köteles befizetni.  Az adókedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha adózó a kiegészítő támogatást a támogatás nyújtásának évében megfizette.  (Az adókedvezmény érvényesítésének ideje 8 év, a támogató ezt döntése szerint használhatja fel.)

Az alap és kiegészítő támogatást mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet, az MNF letéti számlájára kell utalni.

A filmtámogatási rendszer előnyei adózási szempontból

Az adózó a közvetett támogatás és a kiegészítő támogatás juttatásával adómegtakarítást ér el.

A kiegészítő támogatás nem adócsökkentő tétel.

A közvetett támogatás igénybevételének folyamata

A támogatást igénybevevő filmelőállító/filmgyártó vállalkozásnak regisztráltatnia kell magát a Filmiroda cégadatbázisában.  (Mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartása)

A produkció gyártási és forgatási időpontjának kezdetét be kell jelenteni a Filmirodának. 

A forgatás kezdetét megelőzően 30 nappal a Filmirodánál meg kell indítani a Támogatásra jogosultság megállapítása eljárást. Ennek keretében a Filmiroda megvizsgálja a kulturális tesztnek való megfelelőséget (amennyiben ez korábban még nem történt meg), a költségvetést, valamint a produkció megvalósításának finanszírozási hátterét az Mktv-nek megfelelően.  Az eljárás végeztével a Filmiroda határozatban rögzíti a produkció gyártási időszakát, és az elismerhető közvetlen magyarországi filmgyártási költségeket, valamint a közvetett támogatás maximális összegét.

A költségellenőrzési eljárásban a Filmiroda az Mktv-ben meghatározott szabályok szerint ellenőrzi a produkció elszámolását, a filmtől függően egy egyszeres eljárásban, vagy negyedéves, havi bontásban.  Meghatározza a tényleges közvetlen filmgyártási költségeket és a közvetett támogatás (összes vagy időszakos) értékét.

Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó vállalkozás közvetlenül szerződött egy támogató céggel, a támogatási szerződés benyújtásával a Filmiroda támogatási igazolást ad ki a támogatónak a támogatási összegre vonatkozóan. A támogató ennek az igazolásnak birtokában veheti igénybe a társasági adó kedvezményt.

Amennyiben a támogató szervezet  Az MNF által kezelt letéti számlára fizeti be a támogatási összeget, a Filmiroda által kiállított támogatási igazolás birtokba vétele után veheti igénybe a társasági adókedvezményt.

Ha a támogató az adóhatóságon keresztül rendelkezik az adójáról, ebben az esetben a támogató adófolyószámláján írja jóvá a támogatáshoz tartozó adókedvezmény értékét.